marka tescil
Türkiye'de bir markanın etkin olarak korunabilmesi için
Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili şarttır.
HİZMETLER
SINAİ HAKLAR
Patent & Faydalı Model
Marka
Endüstriyel Tasarım
Coğrafi İşaretler
Entegre Devre Topografyalar
Yurt Dışı Tescil

TELİK HAKLARI
Bilim & Edebiyat Eserleri
Müzik Eserleri
Güzel Sanatlar
Sinema Eserleri
Bilgisayar Programları

DANIŞMANLIK & BİLİRKİŞİLİK
Danışmanlık
Bilirkişilik
ISO Kalite Belgelendirme
ENDÜSTRİYEL TASARIM

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyalari hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin koruma kapsamı altına alınmasıdır.

Başvuru sahibi, tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar üretme hakkına sahip olacaktır.


Tasarımda Yenilik Nedir ?
Bir endüstriyel tasarımın aynısı,başvuru ve rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni olarak kabul edilir.Tasarım, başvuru tarihinden önceki oniki ay içerisinde kamuya sunulursa, endüstriyel tasarımın yeniliği etkilenmez.

Koruma Kapsamı Dışında Tutulan Tasarımlar Nelerdir?
*Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olamayan tasarımlar
*Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar
*Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar
*Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek yahut bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Tasarım Hakkı Kapsamı
Üçüncü kişiler tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü üretemez, piyasaya sunamaz,satamaz,sözleşme yapmak için icapta bulunamaz,ithal edemez,ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.

Endüstriyel Tasarımlar Kaç Yıl Süre İle Koruma Altına Alınır?
Tescilli Tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere, toplam 25 yıla kadar uzatılabilir.