marka tescil
Türkiye'de bir markanın etkin olarak korunabilmesi için
Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili şarttır.
HİZMETLER
SINAİ HAKLAR
Patent & Faydalı Model
Marka
Endüstriyel Tasarım
Coğrafi İşaretler
Entegre Devre Topografyalar
Yurt Dışı Tescil

TELİK HAKLARI
Bilim & Edebiyat Eserleri
Müzik Eserleri
Güzel Sanatlar
Sinema Eserleri
Bilgisayar Programları

DANIŞMANLIK & BİLİRKİŞİLİK
Danışmanlık
Bilirkişilik
ISO Kalite Belgelendirme
BİLİRKİŞİLİK

Şirketimizce, bünyesinde bulunan uzman hukukçu ve bilirkişiler ile fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilirkişilik hizmeti verilmektedir.

Ayrıca şirketimizce bilirkişilik hizmeti sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda sınırlı olmayıp hukukun ve hayatın her alanında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda ve görülmekte olan davalarda konusunun uzmanları tespit edilip ilgili uzman ve uzmanlardan konuyla ilgili, mütalaa ve bilirkişi raporu alınmasına da aracılık edilmektedir.