marka tescil
Türkiye'de bir markanın etkin olarak korunabilmesi için
Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili şarttır.
HİZMETLER
SINAİ HAKLAR
Patent & Faydalı Model
Marka
Endüstriyel Tasarım
Coğrafi İşaretler
Entegre Devre Topografyalar
Yurt Dışı Tescil

TELİK HAKLARI
Bilim & Edebiyat Eserleri
Müzik Eserleri
Güzel Sanatlar
Sinema Eserleri
Bilgisayar Programları

DANIŞMANLIK & BİLİRKİŞİLİK
Danışmanlık
Bilirkişilik
ISO Kalite Belgelendirme
ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALAR

Entegre Devre Topografyası Nedir?
Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görüntüler.


Korumanın Konusu Nedir ?
Orijinal niteliğe sahip entegre devre topogrfyaları,tasarlayacısının kendi fikri çabası sonucu ortaya çıkmış ve tasarlama sırasında entegre devre üreticileri ve entegre devre tasarlayıcıları arasında bilinmiyorsa orijinal sayılır. Bilinen elemanların ve ara bağlantıların düzenlenmesinden oluşan bir entegre devre topografyası,bütün olarak ele alındığında,bir araya getirilmiş şekli bakımından orjinallik şartını taşıyorsa korumadan yararlanır.