marka tescil
Türkiye'de bir markanın etkin olarak korunabilmesi için
Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili şarttır.
HİZMETLER
SINAİ HAKLAR
Patent & Faydalı Model
Marka
Endüstriyel Tasarım
Coğrafi İşaretler
Entegre Devre Topografyalar
Yurt Dışı Tescil

TELİK HAKLARI
Bilim & Edebiyat Eserleri
Müzik Eserleri
Güzel Sanatlar
Sinema Eserleri
Bilgisayar Programları

DANIŞMANLIK & BİLİRKİŞİLİK
Danışmanlık
Bilirkişilik
ISO Kalite Belgelendirme
COĞRAFİ İŞARETLER

Coğrafi İşaret Nedir ?
Coğrafi İşaret bir malın coğrafi kökeni gösteren veya kullanılan bir unsur, madde,motif,malzeme ya da usul nedeniyle bir alana, yöreye yahut ülkeye yollamada bulunarak o mala istek ve güven duyulmasını sağlayan ad veya işarettir. Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerde üretilenlerden farklı olabilir veya bir yörede üretilen bir halı, kilim, kumaş, çini vb. bir ürün herhangi bir nedenle ün kazanmış olabilir. Bu ürünlerin üzerinde o yörenin adının kullanılması,tüketiciler tarafından o ürünün belli bir kaliteye sahip olduğu şeklinde de algılanabilir. Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri o yörenin adına belli bir güven duyarak aynı nitelikteki diğer ürünlere tercih edebilirler.


Menşe Adı ile Mahreç İşareti Nedir ?
Menşe adı ; çoğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan,bölge,çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle bu yöre,alan veya bölge ile özdeşleşmiş yöre,alan,bölgeye özgü doğa ve insan faktöründen kaynaklanan, üretimi,işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre,alan veya bölge sınırları içinde üretilen bir ürünü tanımlamaktadır.

Örnek; Malatya Kayısısı, Anzer Balı vb. Bu ürünler çağrıştırdığı özelliği ile ait oldukları çoğrafi bölgenin dışında üretilemezler zira ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir.
Mahreç İşareti ; Mahreç işaretine konu ürünün özelliklerinden en az birinin o yöreye ait olmakla birlikte, yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur.
Örnek Damal Bebekleri, Isparta Halısı

Neden Çoğrafi İşaret Tesciline İhtiyaç Duyulur?
1- Çoğrafi işarete konu ürünün kalitesinin korunması ve bilinen özelliğinde üretimin sağlanması
2- Çoğrafi işaret konusu yörede üretim yapanların tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmaları amacıyla.Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri, o yöre adına duydukları güven nedeniyle diğer yerlerde üretilenlere tercih edebilirler. Bu nedenle bir ürün için belirli bir kalite sembolü haline gelmiş yer adlarının çoğrafi işaret olarak koruma altına alınmasında , o yöre halkının menfaatlerinin korunması açısından çok büyük fayda vardır.

Kimler Çoğrafi İşaret Başvurusu Yapabilir ?
*Çoğrafi işarete konu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler,
* Tüketici dernekleri,
* Konu ve çoğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları.

Coğrafi İşaretlerin Ticari Markalarla İlişkisi?
Marka Tescili ile marka sahibine bireysel bir mülkiyet hakkı verir.
Coğrafi İşaret tescili ise, bireysel mülkiyet hakkı vermeyip ürünün üreticileri için ortak bir kullanım hakkı sağlar. Denetimi yapacak komisyon,tescil ettirilen coğrafi işaretin sicil kayıtlarında belirtilmektedir. Bu komisyon söz konusu ürünün üretimi, işlenmesi veya diğer işlemleri ile uğraşan kişilerden oluşan ve yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri örgüt, coğrafi işarete konu olan ürünün üretimi,pazarlanması,tescilli menşe adı veya mahreç adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimim,markalama şekillerini ayrıntılı olarak denetlemek üzere yeterli personel, ekipman ve diğer imkanlara sahip olacak ve söz konusu ürünün üretim durumlarını sürekli kontrol edecektir. Denetim işlemi için konu ile ilgili uzman ve tarafsız kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılabilir.