marka tescil
Türkiye'de bir markanın etkin olarak korunabilmesi için
Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili şarttır.
HİZMETLER
SINAİ HAKLAR
Patent & Faydalı Model
Marka
Endüstriyel Tasarım
Coğrafi İşaretler
Entegre Devre Topografyalar
Yurt Dışı Tescil

TELİK HAKLARI
Bilim & Edebiyat Eserleri
Müzik Eserleri
Güzel Sanatlar
Sinema Eserleri
Bilgisayar Programları

DANIŞMANLIK & BİLİRKİŞİLİK
Danışmanlık
Bilirkişilik
ISO Kalite Belgelendirme
BİLİM & EDEBİYAT ESERLERİ

Eser Nedir?
Eser, sahibinin özelliklerini taşıyan her nevi fikir ve sanat ürünüdür. Bir eserin sahibinin özelliğini taşıdığından söz edilebilmesi için o eserin bağımsız bir fikri çalışma ürünü olması gerekir.Eser Sahibi Kimdir?
Eseri meydana getiren kişi eser sahibidir. Birden fazla kimsenin katılımı ile birlikte vücuda getirilen eser, ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin birliğidir.

Kanunda Sayılan Eser Kategorileri Nelerdir ?
FSEK kapsamında eser kategorileri, bilim ve edebiyat eserleri, müzik, güzel sanatlar ve sinema eserleri olarak sayılmaktadır.

Bu kapsama roman, şiir,temsil, oyun, dergi gibi edebiyat eserleri film,müzik eseri ve koreografi,resim,desen,fotoğraf,heykel gibi sanat eserleri; harita ve kroki, teknik çizim,bilgisayar programı ve veri tabanı gibi ürünler girer.

Eser Üzerindeki Haklar Nelerdir ?
Eser üzerindeki haklar maddi ve manevi olarak ikiye ayrılır.
Manevi Haklar; Eserin kamuya sunulması hakkı,eserde yaratıcısının adının belirtilmesi hakkı, eserde değişiklik yapılmasının yasaklama hakkı.

Mali Haklar: İşleme hakkı,çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, kamuya iletim hakkı,

Korumanın Kapsamı Nedir?
Eser sahibinin hakları ve bağlantılı hakların korunması, sadece ifade biçimlerini içermektedir; Fikirler, süreçler, işlem yöntemleri, matematiksel kavramlar, isim ve ünvanlar koruma kapsamında değildir.

Koruma Süresi Ne Kadardır ?
Eser sahibinin haklarında eser sahibinin yaşamı boyunca ve ölümünden sonra 75 yıldır. Bağlantılı haklarda ise icraların tespitinden tespit edilmemiş ise icranın ilk aleniyet kazanmasından, yapımların ilk tespitinden, radyo,tv programının ilk yayınlandığı tarihten itibaren 70 yıldır. Eser sahibinin tüzel kişi olması halinde koruma süresi,eserin aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.